Головна

   

 •  Вітаємо на сайті  нашої школи!

  Шкільні символи    
       ГІМН   ГЕРБ

      Музика Ніколо

    Слова Т.А. Ганчук
  Не забудемо ми ніколи
  Рідний клас, нашу рідну школу.
  Люба школо, ти серцю мила,
  Двері нам у життя відкрила.
  Не забудемо ми ніколи
  Комунарівську рідну школу.
  Юності незабутній цвіт,
  це наш перший в житті політ.
   
   
   

Про організоване завершення 2019-2020 навчального року в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с. Бережани

 Шановні колеги та батьки учнів!

    Ми наближаємося до завершення 2019-2020 навчального року. У надзвичайних умовах жорстких карантинних заходів опинився увесь світ, у тому числі й система освіти, яка є невід’ємною ланкою суспільного життя. Масове дистанційне навчання в умовах ізоляції стало викликом для усіх: освітян, студентів, учнів, батьків.

   Дякуємо батькам, які стали нашими союзниками у налагодженні дистанційного навчання, підтримують їх та педагогів у цьому незвичному освітньому процесі.

      Дистанційне навчання в умовах карантину ще не закінчилося. І яким він буде, залежить тільки від нас з вами, від злагодженості наших дій, педагогічної мудрості та витривалості.

 Відділ освіти та спорту Калинівської РДА, посилаючись на нормативні документи та методичні рекомендації МОН України, рекомендує діяти наступним чином:

 • здійснити підсумкове оцінювання у 2019‑2020 навчальному році з урахуванням результатів очного навчання у І семестрі, січні-березні 2020 року та результатів дистанційного навчання в період карантинних обмежень;
 • виставити річні оцінки у класні журнали в період не пізніше 6 робочих днів після завершення ІІ семестру (відповідно до шкільних наказів про структуру 2019‑2020 навчального року) та можливості фізичного повернення педагогічних працівників до приміщень закладів освіти;
 • у класному журналі на відповідній сторінці навчального предмета зазначити: тематику навчального матеріалу (згідно календарного планування), домашні завдання, а також форми роботи (дистанційні онлайн-консультації, відео-уроки, скайп-конференції, тестування тощо);
 • виставити тематичні оцінки та оцінки за ведення зошитів на основі перевірених робіт, виконаних учнями під час дистанційного навчання;
 • перевести до наступного класу учнів, які з різних причин не були охоплені дистанційним навчанням у період карантину, та розробити для кожного з них індивідуальні навчальні плани щодо засвоєння пропущеного навчального матеріалу (індивідуальний навчальний план затверджується директором до початку наступного навчального року);
 • організувати роботу з такими дітьми за індивідуальним навчальним планом до 01.07.2020 у разі відкриття шкіл у червні 2020 року та фізичної присутності дитини, підтвердження можливості перебування учня в дитячому колективі, а також згоди батьків. Таким чином, навчальні досягнення учнів можуть бути оцінені за поточний навчальний рік до кінця 2019‑2020 навчального року. У разі неможливості повернення учня до закладу освіти в період до 01.07.2020 освоєння ним пропущеного матеріалу за індивідуальним навчальним планом буде забезпечено у 2020‑2021 навчальному році;
 • передбачити освітніми програмами, навчальними планами закладів освіти та календарним плануванням педагогічних працівників проведення у вересні 2020 року коригуючого навчання для учнів усіх класів з предметів, вивчення яких буде продовжено у новому навчальному році;

    Щодо видачі свідоцтва досягнень, табеля навчальних досягнень та свідоцтва про базову середню освіту учням 1‑10‑х класів:

 •  свідоцтва досягнень учнів 1, 2‑х класів, табелі навчальних досягнень учнів 3‑8‑х, 10‑х класів заповнюються класними керівниками самостійно після проведення семестрового та річного оцінювання. Учням, які продовжують навчання у цьому закладі, вищезазначені документи направляються в електронному вигляді з подальшим врученням оригіналу документа на початку нового навчального року;
 • звільнити від державної підсумкової атестації учнів 4‑х та 9‑х класів згідно наказу МОН від 30.03.2020 № 463 (у графі з написом «ДПА» зробити запис «звільнений», «звільнена»);
 •  річне оцінювання випускників 9-х класів, звільнених від ДПА, здійснюється на підставі результатів І семестру, очного навчання упродовж січня-березня та результатів дистанційного навчання. Оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти рекомендуємо завершити до 15 червня. Організувати видачу свідоцтв після прийняття Урядом рішень про зняття певних карантинних обмежень для здобувачів освіти та з дотриманням регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки.

Щодо зарахування (переведення) учнів до закладів загальної середньої освіти.

Зарахування до будь-якого класу, як правило, здійснюється до початку навчального року. Враховуючи особливості завершення 2019-2020 навчального року (карантинні обмеження), прийом заяв та документів до 1‑х класів рекомендуємо розпочати після закінчення періоду карантину або карантинних обмежень і завершити, по можливості, до 15.08.2020 р.

  З метою запобігання поширення коронавірусної хвороби COVID-19 відмінити проведення Свята  останнього дзвоника і випускних вечорів в 2019-2020 році.

Нагадуємо, що згідно зі ст. 23 Закону України «Про освіту» заклади загальної середньої освіти мають автономію у прийнятті організаційних рішень